۱۳۹۳/۱۰/۱۴

معرفی مدیر کل دفتر
نام و نام خانوادگی : حامد رضا کرمانی
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی - هیدرولوژی
سمت: سرپرست دفتر
شماره تماس: 32404318

 


منبع : روابط عمومی
تعداد بازدیدها : ۱۰۹۸
مطالب مرتبط با این موضوع :

اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده